De activiteiten

De activiteiten die we organiseren zijn bedoeld voor een breed publiek.

Voor gezinnen met één of meerdere dove mensen is het bezoeken van een activiteit vaak een drempel vanwege de communicatie. Omdat de “dovenwereld” heel divers is in haar manieren van communicatie en niet iedereen de Gebarentaal beheerst,  gaan de meeste horende mensen niet snel met een dove partner mee naar activiteiten die speciaal voor dove mensen zijn georganiseerd.

Hetzelfde geldt voor activiteiten in de “horende wereld” waar veel prikkels zijn en informatie auditief is. Communicatie is niet of nauwelijks toegankelijk en de dove persoon voelt zich buitengesloten en niet betrokken.

 Soms ondersteunt de partner in de communicatie, maar dat blijkt in de praktijk niet altijd goed te werken. Vaak bestaat er een bepaalde mate van gêne om een tolk of schrijftolk in te zetten omdat men de enige is.

Dit zijn voorbeelden uit het dagelijks leven van iemand met een auditieve uitdaging. Uiteraard zijn er mensen die een uitzondering vormen en zich goed kunnen redden omdat ze heel goed kunnen liplezen of omdat de mensen om hen heen gebaren hebben geleerd.

Voor veel mensen echter geldt dat ze thuisblijven omdat de drempels die ze moeten nemen, als gezin, stel of individu te hoog zijn.

Wij vinden dat dit anders kan en zetten ons hier graag voor in.

© Stichting Zo Hoort Het 2024